Organisatie en kosten

Aanmelding

Na uw aanmelding komt u op een wachtlijst. Bij de telefonische aanmelding hoort u hoelang de wachttijd is. Per therapeut kan de lengte van de wachttijd verschillen, bel ons om deze op te vragen. U kunt u bij de aanmelding op de persoonlijke wachtlijst van één van de psychotherapeuten laten plaatsen. Wanneer de wachttijden te lang worden is het tijdelijk niet mogelijk om aan te melden.

Voor uw aanmelding bij ons is een verwijsbrief van huisarts nodig. U kunt alleen telefonisch aanmelden , mochten wij op dat moment niet bereikbaar zijn spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

De verwijzing van de huisarts moet aan een aantal vereisten voldoen. Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

Checklist:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
 • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar.

Let op: u kunt u niet per email aanmelden, dat kan alleen telefonisch.

De beoogde behandelaar voert de intake uit.

Verzekerde zorg

De psychologische hulp wordt in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen heeft u een verwijsbrief nodig. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van:

 • uw verzekeringspolis (natura of restitutie)
 • of uw zorgverzekeraar een contract heeft met deze praktijk

Als u een naturapolis heeft, worden alle kosten vergoed, mits uw zorgverzekeraar een contract heeft met PPH. Zonder contract vergoedt de zorgverzekeraar 60-100% van de behandeling. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar de kosten verrekent met een eventueel onbenut deel van uw eigen risico. Het verplicht eigen risico vanaf 18 jaar bedraagt in 2022 €385,00.

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en hun eventuele subcontractors).

 • CZ, Ohra, Delta Lloyd
 • Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae, Interpolis, Agis
 • VGZ, IZZ, IZA, Unive, UMC, Cares
 • Multizorg, ONVZ, Ditzo, de Amerfoortse

Eigen risico

Er is door de overheid een eigen risico voor al uw medische kosten ingesteld van 385,00 Dit eigen riscico rekent de zorgverzekeraar met u af.

Zelfbetalers:

Het tarief is voor cliénten die de behandeling zelf betalen 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Onverzekerde Zorg

Wanneer uw hulpvraag niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg kunt u toch consulten aanvragen. Het tarief hiervoor ligt onder het maximum van het Nza tarief. Het deel dat uw zorgverzekeraar vergoed kan verschillen: de verschillende zorgverzekeraars hanteren verschillende restitutietarieven. U kunt hierover uw zorgverzekeraar om informatie vragen. Het maakt geen verschil of er een contract is met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde Product (OZP): 115 euro

Tarieven en vergoedingen

Bij de intake wordt uw situatie beoordeeld. Aan de hand van de complexiteit en de aard van uw klachten stellen we het behandeltraject vast. Aan het eind van de behandeling gaat digitaal een declaratie naar uw verzekeraar. Bij ongecontracteerde zorg wordt de factuur naar uzelf gestuurd.

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem ingevoerd, het “zorgprestatiemodel”.

Per 1 januari 2022 staat er op de declaratie naar de zorgverzekeraars een code voor de hoofd diagnosegroep en de zorgvraagtypering. Ook worden deze gegevens gepseudonimiseerd doorgestuurd naar de Nederlandse Zorg Autoriteit (de gegevens worden verwerkt zonder dat herleidbaar is van wie deze gegevens afkomstig zijn). Als u niet wilt dat deze informatie wordt meegestuurd, kunt u een privacyverklaring tekenen. Geeft u dit alstublieft aan bij de intake.

Voorwaarden voor verzekerde zorg:

 • Verwijzing van een arts
 • De behandelend psycholoog moet een diagnose kunnen stellen die onder de vergoede zorg valt.

Annuleringsregeling

Voor een niet op tijd (binnen 24 uur) geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van 60 euro. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om u op een juiste manier kwalitatief goede zorg te bieden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan hopen we dat u dat eerst met de behandelend psycholoog bespreekt. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onze beroepsvereniging het NIP.

Alleen schriftelijk, naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II

Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)

Diagnostiek/Intake 60 minuten – € 163,37

Behandeling 60 minuten – € 143,71

https://www.nza.nl/

Heeft u een restitutiepolis? Dan maakt het niet uit of deze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2022) moet u wel zelf betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de exacte voorwaarden.