Organisatie en kosten

Aanmelding

Na uw aanmelding komt u op een wachtlijst. Bij de telefonische aanmelding hoort u hoelang de wachttijd is. Voor specialistische ggz geldt meestal een wachttijd van 6 tot 8 weken. Per therapeut kan de lengte van de wachttijd verschillen. Raadpleeg de persoonlijke pagina vande therapeuten voor de precieze wachttijd, of bel ons om deze op te vragen. U kunt u bij de aanmelding op de persoonlijke wachtlijst van één van de psychotherapeuten laten plaatsen. Voor uw aanmelding bij ons is een verwijsbrief van huisarts nodig. U kunt u alleen telefonisch aanmelden , mochten wij op dat moment niet bereikbaar zijn spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Tel.nr Dhr. W. Catshoek: 06- 11363301, Mw. H.Roose 06-29001894. De verwijzing van de huisarts moet aan een aantal vereisten voldoen. Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en hun eventuele subcontractors).

  • CZ, Ohra, Delta Lloyd
  • Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae, Interpolis, Agis
  • VGZ, IZZ, IZA, Unive, UMC, Cares
  • Menzis, Anderzorg, Azivo
  • Multizorg , ONVZ, Ditzo, de Amerfoortse

Onverzekerde zorg

Wanneer uw hulpvraag niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg kunt u toch consulten aanvragen. Het tarief hiervoor ligt onder het maximum van het Nza tarief. Het deel dat uw zorgverzekeraar vergoed kan verschillen: de verschillende zorgverzekeraars hanteren verschilende restitutietarieven. U kunt hierover uw zorgverzekeraar om informatie vragen. Het maakt geen verschil of er een contract is met uw zorgverzekeraar. Onverzekerde Product (OZP): 90 euro

Annuleringsregeling

Voor een niet op tijd (binnen 24 uur) geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van 60 euro. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

De tarieven

Tarieven Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg 2016 Onze praktijk hanteert voor 2016 de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Tarieven generalistische basis Geestelijke GezondheidsZorg 2016 PPH hanteert voor 2016 de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven gelden enkel als er met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten. Als er wel een contract is wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico met u verrekend door uw zorgverzekeraar.

  • Basis GGZ Kort: € 457,00
  • Basis GGZ Middel: € 779,00
  • Basis GGZ Lang: € 1222,00
  • Basis GGZ Onvolledig Traject: € 186,00
  • OZP: € 90.00

Eigen risico

Er is door de overheid een eigen risico voor al uw medische kosten ingesteld van 385,00 (voor 2016). Dit eigen riscico rekent de zorgverzekeraar met u af. Zelfbetalers: Het tarief is voor cliénten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om u op een juiste manier kwalitatief goede zorg te bieden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan hopen we dat u dat eerst met de behandelend psycholoog bespreekt. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onze beroepsvereniging het NIP. Alleen schriftelijk , naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht