Problematiek en behandelmogelijkheden

Angst- en spanningsklachten

Angst- en spanningsklachten, zoals sociale angst, fobieen , posttraumatische stress stoornis, paniekstoornis, en dwangstoornis behandelen we meestal met cognitieve gedragstherapie, eventueel aangevuld met aandachtgerichte cognitieve therapie. Post traumatische stress stoornis en andere trauma gerelateerde problematiek behandelen we met EMDR.

Stemmingsklachten

Voor stemmingsklachten, zoals depressieve stoornis, en dysthyme stoornis worden ook cognitieve gedragstherapeurische technieken toegepast. Andere behandelmogelijkheden zijn interpersoonlijke psychotherapie en Acceptance and Commitment Therapie. Voor recidiverende depressies is Mindfulness Based Cognitive Therapy de aangewezen methode.

Persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsproblematiek (of trekken daarvan) , zoals obsessief compulsieve-, afhankelijke-, of narcistische persoonlijkheidsstoornis, wordt behandeld met schemagerichte therapie.

Somatoforme stoornissen

Somatoforme stoornissen, zoals chronisch vermoeidheidsyndroom, conversiestoornis, en hypochondrie, worden behandeld met cognitieve gedragstherapie, stressmanagement en aandachtstraining. Hypnotherapie wordt met name toegepast bij conversievershijnselen.

Niet vergoede zorg

Problemen in de relatie of opvoedingsproblemen kunnen ook door ons behandeld worden, maar worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.